Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.bijdehommel.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bij de Hommel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Bij de Hommel niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bij de Hommel garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bij de Hommel wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Bij de Hommel affiliate links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Bij de Hommel worden aanbevolen. Bij de Hommel aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke affiliate links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Bij de Hommel niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

Informatie gebruiken

Bij de Hommel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bij de Hommel of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende, is het niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. Enkel voor particulier privé gebruik is het toegestaan om informatie op deze website af te drukken en/of op te slaan. In andere omstandigheden is schriftelijke toestemming vereist.

Wijzigingen

Bij de Hommel behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.